Methoden en methodieken

We maken gebruik van de 365 dagen succesvol methodiek als basis. Een methodiek die voor iedereen te begrijpen en toe te passen is. Een logisch uitziend model, waar velen al succes mee hebben geboekt.Deze methodiek bevat onderdelen uit de creatie spiraal en the Secret onder andere. Bij ons heb je de kans om deze methodiek in een kleine setting te integreren in jouw leven. Met veel aandacht voor waar jij vragen over hebt.

Het model bestaat uit 13 stappen:

 1. Verlangen: waar verlang je naar?
 2. Noodzaak: hoe groot is jouw noodzaak om iets te veranderen aan jouw leven van nu?
 3. Invloed: hoe groot is de invloed op jouw eigen leven? Ben jij de baas in jouw leven?
 4. Vrijheid: hoe vrij voel jij je?
 5. Overvloed: heb jij genoeg tijd, liefde, geld, gezondheid, klanten, werk, vrienden, energie, enzovoorts?
 6. Droom: wat is jouw droom en in hoeverre leef je die?
 7. Onderzoeken: hoe start je jouw onderzoek?
 8. A-spelers: heb je de juiste mensen om je heen? Ben jij juist voor jezelf bezig?
 9. Besluit en plan: wat besluit je en waar ga jij jouw focus op leggen?
 10. Begin: wat ga je doen?
 11. Doorzetten: hoe ga jij doorzetten om jouw doel te bereiken?
 12. Succes: welke successen heb je allemaal al behaald?
 13. Vier en deel: hoe ga jij jouw successen vieren en delen?

Verder hanteren we voor nog meer verdieping de Hoger Plan methodiek. Een model dat ook herkenning ziet in de 365 methodiek. Dit model maakt logische stappen en benadrukt naast het zetten van stappen het belang van rust en bezinning en vooral ook het integreren van de stappen.

De stappen in deze methodiek zijn: Ben je wie je werkelijk bent en doe je wat je werkelijk wilt? In deze stap onderkennen we onbewuste filters en hanteren we een verfrissende kijk. Dan bekijken we jouw belemmerende overtuigingen en zetten die om in bekrachtigende. We laten los wat je remt en wat niet bij je past. Dan laten we het geleerde bezinken en nemen rust. Vervolgens creëren we faaldurf. Dan onderzoeken we overvloed, dankbaarheid en stellen we ons steeds vaker de vraag: Stroom ik of stroom ik niet? Nu gaan we jouw dromen manifesteren en zijn! Helemaal goed zoals je bent met jouw plussen en jouw minnen.

In de bovenstaande methodieken zit reeds NLP verwerkt en voor de verdieping gebruiken we meer van NLP.  NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Met NLP leer je hoe je door middel van gesproken taal en non verbale communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je uitvoert.

Toen NLP in de jaren ’70 bedacht werd door Richard Bandler en John Grinder, ontdekten zij dat succesvol gedrag in kaart gebracht kan worden. Richard Bandler en John Grinder ontdekten dat er een overeenkomst was in de communicatie van drie bekende therapeuten en bedachten een manier om dit in kaart te brengen zodat ze dit vervolgens aan andere mensen konden leren.

Zo ontstond NLP als methode om zeer snel en effectief resultaten te bereiken in therapie sessies. In de loop der tijd ging men steeds vaker succesvolle mensen modelleren. Intussen is NLP uitgegroeid tot een methode die wereldwijd gehandhaafd wordt in therapie sessies en ook het zakenleven.

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij onderdeel is. Jouw familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een team of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom.

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie en biedt ook een sleutel tot oplossingen.

Werken met een opstelling is een effectieve methode om zaken te weten te komen over je eigen plek in een familie, een relatie of een organisatie. Een opstelling is eigenlijk een levende foto van een familie of organisatie. Degene die opgesteld wordt kiest anderen uit om personen of elementen in die foto te representeren. Het is bijzonder hoe de representant voelt of denkt als degene voor wie hij of zij staat. Alles in de opstelling klopt, dus alles is informatie. We zullen dan ook veel werken met deze Familieopstellingen. Bijzondere methodiek!

Een frisse wind in het coachen! We zijn klaar met het knikken en hummen na meer dan 20 jaar. Provocatief coachen is een revolutionaire cocktail van humor, warmte, uitdaging en verrassing. Ineens roept men dat men wèl de moeite waard is, dat men het wèl kan en dat men het nu verdorrie écht gaat doen. Is dit een droom? Nee, dit is een provocatief principe in actie: “Als je wilt dat de ezel vooruitgaat, trek hem dan aan zijn staart.”

The Work is ontwikkeld door Byron Katie. Het is een methodiek om jouw gedachten te onderzoeken en helder te krijgen. We werken met stressvolle gedachten. The Work werkt met vier vragen, de antwoorden op deze vragen en de omkeringen die je kunt doen. Een simpele manier, die zeer effectief is wanneer de geest open en zoekend naar de waarheid is.

Het gaat hier om jouw waarheid. Wat is die nou eigenlijk werkelijk? Door het onderzoek, The Work, worden we ons bewust van onze gedachten en vooral van onze overtuigingen. Gedachten komen en gaan, net als de wolken aan de hemel, maar als we er betekenis aan gaan hechten worden het overtuigingen die ons leven gaan leiden. We zijn ervan overtuigd dat ze waar zijn en dat we gelijk hebben, we gaan ernaar leven en het wordt je leven.

Je bent wat je gelooft! Op zich is daar niets mee aan de hand, maar als die overtuigingen ons beperken in ons leven is het een andere zaak. Denk maar eens aan de overtuiging dat je niet goed genoeg bent, of dat er van alles aan je mankeert. Ik ben te dik, niet mooi of niet slim genoeg. Of de overtuiging dat het de schuld van een ander is dat je ongelukkig bent. Het onderzoek laat je zien dat veel overtuigingen niet meer waar zijn voor jou. Sommige zijn al heel oud en beperken je om vrij en zonder angst te leven.

Maar het brein is niet zomaar bereid om oude overtuigingen los te laten. Het ego heeft ze gebruikt om je te beschermen, ook al is dat vaak al lang niet meer nodig.  Het brein en daarmee het ego zal er alles aan doen om je ervan te overtuigen dat je het beter zo kunt laten. Met the Work heb je een liefdevolle manier in handen om te ontdekken wie je echt bent.

Het ijsbergmodel van McClelland vergelijkt de cliënt met een ijsberg.  Boven de waterlijn bevindt zich het topje van de ijsberg. Het grootste deel van de ijsberg bevindt zich onder de waterlijn en is niet zichtbaar. Boven water zie je het gedrag, de kennis en de vaardigheden. Onder de waterlijn zit wat vaak niet uitgesproken wordt (meestal onbewust).

Het model laat je nadenken over wat je sterke punten zijn, wat je werkelijk wilt en hoe je dit kunt bereiken. Het model leert je een actieplan opstellen waardoor je de moed krijgt de sprong te wagen en je droom uit te laten komen. Tijdens de begeleiding van cliënten heeft de coach oog voor de vaardigheden en de kennis. Het zelfbeeld, de waarden en normen, de eigenschappen en motieven wordt in het model uitgediept. Mentaliteit en hoe iemand over iets denkt heeft invloed op het gedrag van de cliënt. Dit proces is vaak niet echt zichtbaar, maar je kan er wel rekening mee houden. Je kan het vergelijken met het beeld van een ijsberg. Een gedeelte is zichtbaar, een groot gedeelte echter niet. Dit niet-zichtbare gedeelte beïnvloedt wel het gedrag (boven de waterlijn).

Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie en ook voor de  psychotherapeutische behandelmethode zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren 50 van de twintigste eeuw.

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben.

Behandelmethoden zijn erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script te veranderen. Hiertoe wordt een contract afgesloten met de behandelaar waarin therapiedoelen zo concreet mogelijk worden omschreven. De manieren waarop de doelen worden bereikt (de daadwerkelijke behandelmethoden) zijn verschillend.

EMDR-300x175.pngEye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een methode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

EMDR kan ingezet worden om de scherpe randjes van heftige gebeurtenissen of incidenten af te halen; EMDR helpt je om dieper te zakken in jezelf en kan je ook helpen inzichten te krijgen en sterker in je schoenen te staan. De focus zal liggen bij jouw eigen kracht.

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die de nadruk legt op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Positieve psychologen doen onderzoek naar omstandigheden waarbij mensen stromen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen. Denk aan onderzoek naar succes, geluk, plezier, welbevinden, vriendschap, empathie en liefde.

Positieve psychologie manifesteert zich als een tegenhanger van reguliere psychologie, die zich meer richt op onmogelijkheden en op psychologische problemen zoals angst, depressie, stress en afwijkend gedrag.